Doel

Het doel van onze workshops is om een groep / team met een bepaald onderwerp over Lean kennis te laten maken, dan wel te verdiepen. Workshops bieden wij in-company aan en is daarmee maatwerk. Afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken en de voorkennis van deelnemers stellen wij een programma samen. De duur van het programma is in overleg. Dit kan een dagdeel zijn of een hele dag.

Neem voor jouw mogelijkheden en wensen contact met ons op!

5S

5S is een leantechniek om te borgen dat een werkomgeving veilig, schoon en werkbaar is voor alle medewerkers. Een belangrijk element is ook het borgen van de verbetering. In deze workshop wordt aan de hand van een game de 5S techniek uitgelegd. Deze workshop wordt bij voorkeur op je eigen locatie georganiseerd, zodat wij daarna gezamenlijk direct de werkvloer op kunnen om het geleerde samen met de deelnemers toe te passen in de eigen werksituatie.

In onze workshop leer je met je team de 5S-techniekwoordenfabriek
– Scheiden: wat moet blijven en wat kan weg
– Schikken: een vaste plek voor alles
– Schoonmaken: letterlijk reinigen, maar ook het voorkomen van defecten
– Standhouden: het borgen van de nieuwe manier van werken
– Stimuleren: hoe zorg je dat je elkaar kunt helpen en motiveren deze nieuwe manier van werken te blijven uivoeren

Aan de hand van een 5S-game laten we je kennismaken met bovenstaande stappen. Je ziet direct wat de stappen betekenen. Daarna gaan we naar de door jullie gekozen plek om gezamenlijk de stappen te doorlopen, zodat na afloop een eerste 5S-sessie doorlopen is!

Kata

De Kata is een techniek waarbij ervaren wordt wat de kracht is van experimenteren. Bij Toyota Kata leer je de manier waarop je het continu verbeteren duurzaam in je organisatie kan invoeren. Dit in tegenstelling tot alleen technieken of oplossingen kopiëren. Dit wordt geleerd aan de hand van 2 routines. Dit zijn de Verbeterkata en de Coachingskata.

De Coachingskata heeft tot doel anderen in staat te stellen te leren van de experimenten en bestaat uit het stellen van de Vijf Coaching Kata Vragen door de coach aan de medewerker. De medewerker gebruikt het Kata-bord om deze vragen te beantwoorden. De Verbeterkata is een handelingspatroon om teams beter in staat te stellen samen te werken en doelen te realiseren door middel van experimenteren.

Kata wordt in de praktijk gebruikt om de juiste vragen te kunnen stellen in verbetertrajecten. Kata wordt gebruikt in een lerende organisatie en is de routine die wordt gebruikt bij faciliterend leiderschap.

In de workshop wordt de toepassing van Toyota Kata geleerd aan de hand van een interactieve simulatie, waardoor de workshop ook heel geschikt is om op teamdagen toe te passen.

Werken met borden

Via deze hands-on workshop leer je zelf een waardestroomanalyse te maken. Het maken van een waardestroom is één van de belangrijkste technieken uit de gereedschapskist van Lean. Een waardestroomanalyse geeft inzicht in hoe en wanneer waarde gecreëerd wordt voor de klant. Met andere woorden een waardestroomanalyse laat zien hoe de waarde door de processen stroomt. Het is een diagnose instrument om processen te verbeteren en de communicatie binnen teams te verbeteren.

Uit de praktijk blijkt dat in veel processen 20% waarde toevoegende activiteiten worden uitgevoerd, de overige activiteiten voegen geen directe waarde toe voor de klant (verspilling). De kunst is om stap voor stap de verspillingen uit het proces te halen en zo de waarde door de processen te laten stromen.

In deze workshop gaan we aan de slag met een casus. We starten met het bepalen van de waarde: eerst moeten we weten wat de klant wil. Daarna werken we een waardestroom uit. We staan stil bij de wijze waarop je een waardestroom maakt, maar ook hoe je een dergelijke sessie succesvol kunt begeleiden, zodat betrokkenen in het proces zich veilig voelen en enthousiast gaan worden om de processen te gaan verbeteren.

Inhoudelijk wordt o.a. het volgende uitgelegd:

 • Hoe bepaal je de klantwaarde
 • Toepassen van elementen in een waardestroomanalyse gebruikt worden, zoals bewerkingstijd, percentage eerste keer goed
 • Bepalen welke activiteiten waarde toevoegen, noodzakelijk zijn of waardeloos (verspilling)

Werken met borden

Verbeterborden en dagstartborden zijn veelgebruikte middelen die bijdragen om continu verbeteren binnen de organisatie op gang te brengen. Schijnbaar eenvoudig maar in de praktijk toch nog beste lastig om toe te passen.

Via deze interactieve workshop leer je alles wat nodig is om met borden aan de slag te gaan. Het verbeterbord is een belangrijk fundament om samen met alle betrokkenen in een proces actief verbeteringen door te voeren. Een manier om te brainstormen en samen tot besluitvorming te komen over procesveranderingen.

De workshop start met een simulatie van het bespreken van problemen en verbetervoorstellen waarbij we coachen op het toepassen van de juiste gesprekstechnieken en samen met de groep invulling geven aan de rollen die van belang zijn. Daarna gaan we in op de belangrijkste succesfactoren.

Vervolgens gaan we aan de slag tot een eerste opzet te komen van het eigen verbeterbord en waarbij nogmaals theorie en praktijk worden gecombineerd. Of als een team al met borden werkt, bepalen we samen wat goede verbeterslagen zijn om het werken met borden nog succesvoller te maken.

Lean for Financials

Doel van deze training is om de Financials inzicht te geven in hun rol bij een Lean transformatie proces. De Financial is bij uitstek de professional die positieve sturing kan geven aan het Lean denken binnen zijn of haar organisatie. Maar dan moet wel het roer om  want de bestaande informatiesystemen sturen niet of onvoldoende op het gewenste gedrag van medewerkers in een organisatie.

De workshop bestaat uit een aantal onderwerpen:

 • Waarom Lean4Financials en welke rol heeft de Financial hierin
 • Standaard kostprijs versus Lean denken
 • Lean Cost Management systeem (Lean P&L, Lean Metrics en Target Costing)


  [select Workshop "Selecteer workshop" "5S" "Kata" "Waardestroom" "Werken met borden" "Lean for Financials]

  Wat onze workshops uniek maakt

  Interactief

  Onze workshops zijn interactief. Na een korte uitleg van de theorie gaan we aan de hand van een simulatie of casus aan de slag.

  Praktijk

  Bij voorkeur geven we de workshops op jullie eigen locatie, zodat we daarna de werkvloer op kunnen om samen het geleerde direct toe te passen.

  Plezier

  Een prettig leerklimaat vinden wij belangrijk. Daar hoort bij dat we samen een bijeenkomst hebben waar gelachen en geleerd wordt.